บริการ Wash Pro Green Wash FURiO Care
บริการล้างสี + ดูดฝุ่น
บริการล้างสี + ดูดฝุ่น
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น
บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น
บริการเคลือบสี
บริการเคลือบสี
บริการเคลือบสีด้วย Quick Wax
บริการเคลือบสีด้วย Quick Wax
บริการเคลือบสีด้วย Meguiar’s Synthetic Sealant 2.0 (เบอร์ 21)
บริการเคลือบสีด้วย Meguiar’s Synthetic Sealant 2.0 (เบอร์ 21)
บริการเคลือบแก้ว
บริการเคลือบแก้ว
บริการขัดสีรถ ลบริ้วรอย
บริการขัดสีรถ ลบริ้วรอย
บริการลบคราบแมลง ยางมะตอย
บริการลบคราบแมลง ยางมะตอย
ขัดฟอกภายในทั้งหมด
(เบาะหนัง / เบาะผ้า + พรม + หลังคา)
ขัดฟอกภายในทั้งหมด
(เบาะหนัง / เบาะผ้า + พรม + หลังคา)
ฟอกอากาศ อบ Ozone ห้องโดยสาร
ฟอกอากาศ อบ Ozone ห้องโดยสาร
อัตราค่าบริการ ขนาดรถ Wash Pro Green Wash
บริการล้างสี + ดูดฝุ่น
บริการล้างสี + ดูดฝุ่น S 180 150
M 200 180
L 220 200
XL 250 230
XXL 300 250
บริการเคลือบสีด้วย Quick Wax
บริการเคลือบสีด้วย Quick Wax S 280 250
M 300 280
L 320 300
XL 350 320
XXL 450 400
บริการเคลือบสีด้วย Meguiar’s Synthetic Sealant 2.0 (เบอร์ 21)
บริการเคลือบสีด้วย Meguiar’s Synthetic Sealant 2.0 (เบอร์ 21) S 600 500
M 700 600
L 800 700
XL 900 800
XXL 1,100 1,000
บริการเคลือบแก้ว
บริการเคลือบแก้ว ขึ้นกับขนาดรถและชนิดของผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า ผลิตภัณฑ์ หน่วย ราคาขายปลีก (บาท)
น้ำมันเครื่องเบนซิน
5000902 BCP GE PLATINUM SN#5W-30 (สังเคราะห์ 100%) 4 ลิตร 2,100
5001197 BCP GE-GOLD SN#5W-40 (สังเคราะห์ 100%) 4 ลิตร 1,780
5001104 BCP ECO-SYN SN#0W-20 (สังเคราะห์ 100%) 4 ลิตร 1,520
5001306 BCP GE-SILVER SN/CF#10W-40 (กึ่งสังเคราะห์) 4 ลิตร 850
5001308 BCP GE SYNTECH E85&E20 SN#5W-30 (กึ่งสังเคราะห์) 4 ลิตร 750
5001307 BCP GE-PLUS SN/CF#20W-50 4 ลิตร 480
น้ำมันเครื่องดีเซล
5000881 BCP D3 GOLD CJ4#5W-30 (สังเคราะห์ 100%) 6 ลิตร 2,660
5000869 BCP D3 TURBO PLUS COM CI4#10W-30 (กึ่งสังเคราะห์) 6 ลิตร 900
5001313 BCP D3 TURBO PLUS CI4#15W-40 (กึ่งสังเคราะห์) 6 ลิตร 900
5001314 BCP D3 COMMONRIAL CH4#15W-40 6 ลิตร 790
5000875 BCP D3 MAX CF4#20W-50 6 ลิตร 690
5000876 BCP D3 EXTRA PLUS CF#40 6 ลิตร 650
น้ำมันเครื่องสำหรับรถติดก๊าซ
5000927 GE NGV ACEA A3/B4/E7 #15W-40 (กึ่งสังเคราะห์) 4 ลิตร 640
น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์
5001220 SUPER 4T SCOOTER SG JASO MB #10W-30 0.8 ลิตร 135
5001271 SUPER 4T PLUS GRAR SG MA #20W-40 0.8 ลิตร 95
5001265 SUPER 4T POWER SF#40 0.8 ลิตร 90