บริการ Wash Pro Green Wash FURiO Care
บริการล้างสี + ดูดฝุ่น
บริการล้างสี + ดูดฝุ่น
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น
บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น
บริการเคลือบสี
บริการเคลือบสี
บริการเคลือบสีด้วย Quick Wax
บริการเคลือบสีด้วย Quick Wax
บริการเคลือบสีด้วย Meguiar’s Synthetic Sealant 2.0 (เบอร์ 21)
บริการเคลือบสีด้วย Meguiar’s Synthetic Sealant 2.0 (เบอร์ 21)
บริการเคลือบแก้ว
บริการเคลือบแก้ว
บริการขัดสีรถ ลบริ้วรอย
บริการขัดสีรถ ลบริ้วรอย
บริการลบคราบแมลง ยางมะตอย
บริการลบคราบแมลง ยางมะตอย
ขัดฟอกภายในทั้งหมด (เบาะหนัง / เบาะผ้า + พรม + หลังคา)
ขัดฟอกภายในทั้งหมด (เบาะหนัง / เบาะผ้า + พรม + หลังคา)
ฟอกอากาศ อบ Ozone ห้องโดยสาร
ฟอกอากาศ อบ Ozone ห้องโดยสาร
อัตราค่าบริการ ขนาดรถ Wash Pro Green Wash
บริการเคลือบแก้ว
บริการเคลือบแก้ว ขึ้นกับขนาดรถและชนิดของผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า ผลิตภัณฑ์ หน่วย ราคาขายปลีก (บาท)
น้ำมันเครื่องเบนซิน
5001952 FURIO FULLYSYN PREMIUM SNCF0W40 (สังเคราะห์ 100%) 4 ลิตร 2,900
5002098 FURIO FULLY SYNTHETIC SP 5W30 (สังเคราะห์ 100%) 4 ลิตร 2,350